Pakuvuokraus

Lyhyesti, Fiat Ducato 9m3, vuorokausivuokra 40€, sis. 100km ajoa jonka jälkeen 1€ / km.  Maksimi vuokra-aika 2vrk. Polttoaineet ei sisälly hintaan. Tavaratilan mitat: pituus 280cm, korkeus 157cm ja leveys 177cm. Omavastuu 1200e, myöhästymismaksu 120€. Noutopaikka Viherkalliontie 1 tai Lippajärventie 29. 

Varaukset ja tiedustelut ensisijaisesti info@kotikeisari.fi, kiitos!

Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Tommyn Siivous Ky (Kotikeisari.fi), Viherkalliontie 1, 02710 Espoo, Y-tunnus: 2383199-0  (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 120 €:n myöhästymismaksu. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain Vuokraamon kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella, jolloin ylimääräisistä kuljettajista veloitetaan 10 € henkilöä kohden. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

f) Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä sopimusrikosta 200 €:n maksu.

g) Lemmikkieläimien kuljettaminen ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä siivous- ja puhdistuskulut sekä sopimusrikosta 50 €:n maksu.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 1 200 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 400 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta ja 10 € seuraavilta alkavilta vuorokausilta.

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä siihen kuuluvia nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 150 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 150 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.

Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

7. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta.

8. Auton tankkaus

a) Asiakkaan tulee aina tankata 1 litra per alkava ajettu 10km ja säilyttää kuitti (tankkaus tulee tehdä Viherlaakson Nesteellä ) Autoon tankataan DIESELIÄ. 

9. Vahinkotapaukset

a) Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

10. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä on käteinen tai ennakkolasku.

b) Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

c) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

11. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään joko internetissä (www.kotikeisari.fi/yhteystiedot) tai puhelimitse (040 259 6706). Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostivahvistuksen. Mikäli perut ennakkolaskulla maksetun varauksesi varausehtojen mukaisesti (viimeistään 12 tuntia ennen varauksen alkamista), saat maksua vastaavan summan hyvityksenä seuraavassa varauksessasi tämän jälkeen käyttämätöntä varausta ei hyvitetä.

12. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.